ORGANIZERS   |   PARTICIPANTS   |   PROGRAM   |   GALLERY

Organizatori:
Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta Sveučilište u Rijeci
Sveučilište Sapienza Rim
Sveučilište u Macerati
Sveučilište u Splitu

u suradnji s:
Sveučilište u Ljubljani
Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim
Katoličko sveučilište u Leuvenu

CONFERENCE 2007   |   CONFERENCE 2008   |   CONFERENCE 2009   |   CONFERENCE 2010   |   CONFERENCE 2011   |   CONFERENCE 2012
CONFERENCE 2013   |   CONFERENCE 2014   |   CONFERENCE 2015   |   CONFERENCE 2016   |   CONFERENCE 2017   |   CONFERENCE 2018   |   CONFERENCE 2019    CONFERENCE 2020   |   CONFERENCE 2021