IKON je godišnjak u izdanju Centra ikonografskih studija, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Izlazi kao Zbornik radova predstavljenih na međunarodnom skupu ikonografskih studija te je otvoren i za druge priloge koji odgovaraju temi broja.

IKON predstavlja različite teme ikonografskih studija usredotočujući se prvenstveno na ulogu „slike“ te suvremenu recepciju i percepciju. Časopis nastoji prezentirati različite perspektive u pristupu interpretaciji slike unutar interdisciplinarnoga dijaloga i povezivanja recentnih rezultata srodnih disciplina.

Jezici časopisa su engleski, talijanski i francuski. Svaki članak ima sažetak na hrvatskome jeziku i engleskome jeziku ukoliko je pisan nekim drugim jezikom.
Svaki je članak recenziran od dva nezavisna recenzenta prema strogo definiranom recenzentskom postupku.

IKON se nalazi u SCOPUS bazi, te u Norwegian Social Science Data Services.
IKON je indeksiran u vodećim međunarodnim bibliografskim bazama povijesti umjetnosti (Princeton, Getty Foundation, Harvard, Cornell, Yale i dr.)

Distribucija se časopisa vrši preko Brepols Publishers, Belgija.

Ukoliko ste zainteresirani za časopis IKON, obratite se na: cis@ffri.hr

cover-ikon1_2008  ikon2  cover-ikon-3-2010  01-ikon-2011-proto  ikon5_naslovnica  ikon-6-naslovnica  manja1  ikon8-naslovnica  ikon9_cover