Centar za ikonografske studije
Filozofski fakultet Rijeka
Sveučilišna avenija 4
51 000 Rijeka

IV kat, prostorija 469

Tel. 051 – 265 776
e-mail: cis@ffri.hr

Osoba za kontakt: Nikki Vancaš