NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Rozmeri Basic: Između poganstva i kršćanstva: preobrazba i simbolika krilatoga grifona

Rosa Alcoy: Janje i golubica – životinje najizraženijeg simbolizma i njihov kontekst u srednjovjekovnoj katalonskoj umjetnosti

Micaela Vitale: Životinje i obiteljski grbovi u talijanskim židovskim bračnim ugovorima

Giordana Trovabene: Fantastične životinje i čudovišna bića na srednjovjekovnim podnim mozaicima sjeverne Italije

Milada Studničková: Vjeran prikaz muhe na marginama rukopisa – simbol kao optička varka

Archimandrite Pavel Stefanov: Lav i leopard u Bibliji

Athanassios Semoglou: Borba životinja u sakralnom ozračju Bizanta nakon ikonoklazma i njezine euharistijske reference

Bojan Popović: Korištenje zoomorfnih motiva na tkaninama: dvoglavi orao i lav u krugovima i između križeva u kasnobizantskom periodu

Ricardo Piñero: Prema estetskom utemeljenju srednjovjekovnog prikazivanja: bestijarij

Heinrich Pfeiffer: Knjiga De bestiis et aliis rebus i njezin utjecaj na renesansno slikarstvo s posebnim naglaskom na freske u Sikstinskoj kapeli

Joseph Nigg: Preobrazba feniksa: od crkvenih otaca do bestijarija

Veronika Nela Gašpar: Isus Krist – pashalno janje

Xenia Muratova: Simbolizam životinja i njegova interpretacija u slikovnim programima iluminiranih bestijarija

Dino Milinović: Nec Vi Nec Insidiis, Leo Et Draco: lav, zmaj i Kristov trijumf

Kornelija Kuvač-Levačić: Dehumanizacija realnosti u hrvatskoj fantastičnoj prozi – simbolizam apokaliptičnih životinja

Marijana Kovačević: Prikazi zmajeva u zadarskome gotičkom zlatarstvu

Marina Kiseleva: Ljudi i životinje u ruskom baroknom propovjedništvu

Anđela Jeličić: Levijatan i zmija u Starom Zavjetu

L. A. J. R. Houwen: Bestijariji u drvu? Korske klupe, prikazi životinja i tradicija bestijarija

Lasse Hodne: Grlica kao simbol čistoće i žrtve

Vladimir P. Goss: U pritaji: Veles Zmija u pejzažu srednjovjekovne Slavonije

Martin Germ: Ikonografija amblemskih životinja u Albumu ljubljanskog plemićkog društva sv. Dizme – točna i pogrešna tumačenja

Jasenka Ferber Bogdan – Jasmina Mužinić: Motiv rajske ptice Julija Klovića u Časoslovu Farnese

Yvonne zu Dohna: Rafaelova Margareta između duhovnosti i senzualnosti

Benjamin de Lee: Vječni Nil: prikazi vodenog svijeta u kršćanskoj umjetnosti Egipta

Giovanna De Appolonia: Pravda i sud u prikazima romaničkih lavova koji nose stupove na području sjeverne Italije

Branislav Cvetković: Imago leonis u ikonografiji despota Stefana

Gaetano Curzi: Znakovi i simboli na oslikanom svodu Kripte Raspeća u Ugentu (Lecce)

Simona Cohen: Promjena funkcije u prikazivanju pasa u venecijanskom sakralnom slikarstvu 16. stoljeća

Laura Cleaver: Kroteći zvijer: prikazi dresiranih medvjeda u engleskim rukopisima dvanaestog stoljeća

Tatiana V. Chumakova: Životinjski simbolizam u drevnoj kulturi Rusije

Gabriele Canuti: Antitetički prikaz lava i bika na kasnoantičkim podnim mozaicima na Bliskom istoku

Marianna D. Birnbaum: Židov u lišću

Xavier Barral i Altet: Životinje u likovnim umjetnostima: razmišljanja jednog medijeviste

Ivo Babić: Dva stupića s reljefima na portalu trogirske katedrale

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13