NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Rosa Alcoy: Klarise, monarhija i franjevci: u kapeli Sv. Mihovila u samostanu Pedralbes i drugi primjeri

Barbara Baert: Tko mi se dotiče haljina? Ozdravljenje žene oboljele od hemoragije između teksta, slike i tabua u vizualnoj kulturi ranoga srednjeg vijeka

Xavier Barral i Altet: Sveti Franjo i Inocent III. u Assisiju: bilješke o franjevačkoj ikonografiji u evangelizacijskoj misiji

Pere Beseran: Od vitraja do grobnice: franjevačka ikonografija u Kataloniji (13. – 14. st.)

Stefania Biancani: Franjevačka ikonografija u Salentu

Adam Jan Błachut: Scena stigmatizacije sv. Franje Asiškoga u smjernicama ikonografije oltara reformirane crkve u Poljskoj

Milvia Bolatti: Drugačiji prikaz Glorije: sveti Franjo iz Montefalca

Ivana Čapeta: Ikonografija Bogorodice na poliptihu Girolama da Santa Croce u franjevačkoj crkvi na Košljunu

Constanza Cipollaro: Franjevačka propovijed u talijanskom slikarstvu 13. stoljeća

Roberto Cobianchi: Primjedbe i dodaci ikonografskom korpusu Blaženoga Michela Carcana iz Milana – propovjednika opservantskoga pokreta

Simona Cohen: Životinjsko trojstvo smrtnih grijeha u franjevačkoj ikonografiji

Donald Cooper: Nemojte ljubiti svijeta (Ivan, I, 2:15): Sveti Franjo kao alter Christus u talijanskom slikarstvu kasnoga srednjega vijeka

Branislav Cvetković: Franjevci i srednjovjekovna Srbija: svjedočanstva u umjetnosti

Sanja Cvetnić: Slika Povratak sv. Obitelji iz Hrama sa sv. Antunom Padovanskim Gian Antonija Guardija i posttridentska ikonografija u osmanskoj Bosni

Claudia D’Alberto: Puccio Capanna u Oratoriju Bratovštine flagelanata sv. Rufina: primjer kasnoga 14. st. u Assisiju

Yvonne zu Dohna: Magdalenino pokajanje: geneza franjevačkoga ikonografskoga prikaza

Igor Fisković: Rani prikazi sv. Franje u umjetnosti južne Hrvatske

Holly Flora: Empatija i potvrda vizije u rukopisu MS 410 iz oxfordskoga Corpus Christi Collegea

Ivan Gerat: Susret posljednjega prijatelja: vizije u prikazima umirućih sv. Franje i sv. Elizabete

Petr Hlaváček: Sluge Antikrista: osuda franjevaca na utrakvističkim (husitskim) prikazima u Jenskom kodeksu

Emanuel Hoško: Izvorište i utjecaji na umjetničko stvaralaštvo Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

Rūta Janonienė: Ideje franjevaca opservanata na freskama crkve Sv. Franje i Bernardina u Vilniusu početkom šesnaestog stoljeća

Dalia Klajumienė: Prikaz križnog puta u bivšem klaustru bernardinskog samostana u Tytuvėnaju

Marijana Kovačević: Sv. Ljudevit Tuluški u kontekstu franjevačke ikonografije na portalu crkve Sv. Franje u Anconi

Vinni Lucherini: Pripadnici kraljevske obitelji i franjevačka ikonografija u kompleksu samostana Sv. Klare u Napulju: Krist na tronu u kapitularnoj dvorani

Andrea Pala: Nikodemovo drveno raspelo u Oristanu: primjer franjevačke ikonografije na Sardiniji

Heinrich Pfeiffer: Nekoliko primjera franjevačke umjetnosti i arhitekture u Meksiku

Ivana Prijatelj Pavičić: Prilog poznavanju ikonografije oltarnih slika Baldassarea D’Anne u franjevačkim samostanima Dalmacije, Kvarnera i Bosne

Béla Zsolt Szakács: Ciklus fresaka o Djevici Mariji u Franjevačkoj crkvi u Keszthelyju

Xavier John Seubert: Franjo Asiški u Cranachovu svijetu

Alessandro Simbeni: Slikarska dekoracija u apsidalnim kapelama u crkvi Sv. Franje u Udinama iz 14. stoljeća

Alessandro Tomei: Nikola IV. – prvi papa franjevac, naručitelj i mecena

Nicoletta Usai: Poliptih iz Ottane: život sv. Franje na slici iz 14. stoljeća

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13