NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Danijela Tesić Radovanović – Branka Gugolj Likovni prikazi Svetog Mine i Svete Tekle: predmeti i izvori

Maria Lidova Ikone kalendara u zbirci samostana Sv. Katarine na Sinaju iz 11. i 12. stoljeća

Piotr Łukasz Grotowski Sveti Nikola Novi Mučenik iz Vounene i njegova dva lica

Barbara Crostini Pobožnost prema svecima-bistama na stupovima: rješavanje enigme ne-stupnika stupnika u psaltiru Vat. gr. 752

Roksolana Kosiv “Stupovi vjere”: kult pustinjaka Sv. Simeona Stilite i Sv. Sabe Posvećenog na ikonama iz Biskupije Peremyshl u Ukrajini od 15. do prve polovice 18. stoljeća

Evan A. Gatti Svitak s Djelima apostolskim iz Vercellija: Djela apostolska i umijeće oponašanja

Nicolas Varaine Retorika mučeništva: razmatranja o ciklusu mučeništva Svete Paraskeve na venecijanskoj Kreti

Ivan Gerát Anti-legenda: Juda Iškariotski u Liber depictusu

Jeroen Reyniers Ikonografski pristup u istraživanju relikvijara Sv. Odilie (1292)

Valentina Živković Sul legno della Croce: dominikanski hagiografski i ikonografski modeli u stvaranju lokalnog kulta blažene Ozane iz Kotora

Fernando Gutiérrez Baños S„Kao što vuk zgrabi ovcu“: zidne slike u kapeli Svete Barbare u staroj katedrali u Salamanci

Gaetano Curzi “Neobičan prikaz” smrti Sv. Ivana Evanđeliste

John Arblaster Slavljenje Jana van Leeuwena († 1378) – prikazi dobroga kuhara iz Groenendaala u ikonografiji i hagiografiji

Emanuele Carletti – Marco Massoni Težak dijalog između hagiografije i ikonografije: prikazi utemeljitelja Reda slugu Blažene Djevice Marije (Servita) iz 13.-16. stoljeća

Andrea-Bianka Znorovszky Ikonografija Svete Eugenije Rimske u srednjovjekovnoj Španjolskoj i Francuskoj: izvori, radionice i utjecaji

Elisa Antonietta Daniele – Pamela Gallicchio Vizualne forme i paleta svetosti Franciske Rimske u samostanu Tor de’ Specchi u Rimu

Iliana Kandzha Vizualizacija nevidljivoga: različita poimanja ženskog djevičanstva u kasnosrednjovjekovnim prikazima Svete Kunigunde

Ana Cristina Sousa Sanctum torquati iz Guimarãesa – prvi i drugi inventio ili dugi razvoj kulta

Bela Zsolt Szakács Maštovita ikonografija u udaljenim seoskim crkvama:
Lónya grupa iz četrnaestog stoljeća

Saša Potočnjak – Barbara Španjol-Pandelo Kult Svetog Kristofora u Rapskoj biskupiji: relikvija, hagiografija i ikonografija

Daniele Sanguineti Blažena Limbania: kult i slika u Republici Genovi

Valentina Borniotto Stare relikvije, novi prikazi i novi sveci u ranonovovjekovnoj Genovi

Mihnea Alexandru Mihail Sveti pojas (Sacra cintola) i rana na Kristovom boku: prikazi Sv. Franje i Sv. Tome u zidnom slikarstvu 15. stoljeća u Mediașu u Transilvaniji

Elena Firea Strategije vizualne promocije novih svetaca u 16. stoljeću u Moldaviji: nova razmišljanja o ikonografiji južne fasade crkve Sv. Đorđa u Voronețu

Silvia Marin Barutcieff Ratnik, roditelj, mučenik: ikonografske inačice i hagiografski atributi svetog Eustahija Placida u zidnom slikarstvu Vlaške

Alessandro Cosma Si cui cure sit facere depingi vitam beati Augustini
‘Novi augustinac’ i Metrum pro depingenda vita Sancti Augustini Jordana Saksonskog

Sanja Cvetnić Svetac, hagiograf i prevoditelj: Sveti Jeronim u
trijumfalnoj nebeskoj procesiji/translaciji u Štrigovi

Julia Merit van Rosmalen Od taumaturga do donositelja darova: utjecaj uloge djece na hagiografiju i narodnih običaja na ikonografiju Svetog Nikole

Anne L. Williams Josip iz Nazareta u Novoj Španjolskoj u 16. stoljeću: vremešni svetac i popularna pobožnost

Karen von Veh Sveti Sebastijan reinterpretiran: rodna subverzija prikaza Sebastijan-Apolo u djelu Diane Victor

Nebojsa Tumara „21 libijski mučenik“ – prikaz svetosti u suvremenoj Koptskoj Crkvi

Dominic E. Delarue Oponašajući Krista i svece: film Katrin Gebbe
Tore tanzt / Nothing Bad Can Happen (DE 2013) kao hagiografski narativ

Veronika Nela Gašpar – Davor Šimunec Vidljiva objava nevidljvoga u kršćanskoj tradiciji

Martin Germ Antika za poznavatelje: životinje klasičnog podrijetla u amblemima Theatrum Memoriae Nobilis ac Almae Societatis Unitorum

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13   |   IKON 14