NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Davide Longhi: Kraljevstvo Krista i kraljevstvo Teodorika u prikazima na mozaicima u crkvi Sant’Apollinare Nuovo u Ravenni

Branislav Cvetković: Novo čitanje vladarskih portreta u Markovom manastiru

Barbara Baert: Antependij iz Nedstryna (Norveška, 1310.) i Uzvišenje Svetoga Križa

Xavier Barral i Altet: Edward rex – arhitektonski kontekst u prvoj sceni Tapiserije iz Bayeuxa

Vladimir P. Goss: Politička ikonografija – Poster, ikona, bedž

Steven Thiry: Od kraljevske reprezentacije do znanstvene aspiracije – stup Karla V. i dinamika aproprijacije (16.-18. stoljeće)

Stefania Biancani: Kada kraljica odloži krunu i krene u vrt – Opažanja o portretu vladarice od Marije Antoanete do Windsora i o nasljeđu Elizabeth Vigee Le Brun

Robert Simonišek: Monarhijski kult cara Franje Josipa I. u slovenskoj umjetnosti i književnosti

Peter Bokody: Sekularizacija i okret k realizmu u Italiji – nadgrobni spomenik Antonia Fissirage u Lodiu

Pedro Paulo Palazzo: Arhitektura kao portret – egzotičnost i kraljevski karakter Louvrea (1380. – 1680.)

Olga Vassilieva-Codognet: Ikonografija posljednjega svjetovnog cara – studija proročkoga prikaza s kraja petnaestoga stoljeća

Olga Karaskova: Sveti Bavo u službi burgundske baštine: Filip Lijepi i politička propaganda

Milan Pelc: Car i njegove žene – Ženidba i politička propaganda u doba cara Leopolda I. (vlada od 1658. do 1705.) na ilustriranim lecima Valvasorove grafičke zbirke

Marta Serrano Coll: Umjetnost kao sredstvo legitimizacije u Aragonskom kraljevstvu: krunidbeni problemi i njihov artistički odjek u vrijeme vladavine Jakova I. i Petra IV.

Marko Špikić: Titus Novus – Ikonografija moći cara Franje I. i njezina recepcija u Hrvatskoj i Dalmaciji

Marianne Saghy: VESTE REGIA INDUTUS: prikazi vladara u Vita Martini

Maja Cepetić – Danko Dujmović: Sv. Petar u Novom Mestu Zelinskom – nova ikonografija kao potvrda političkog kontinuiteta

Lex Hermans: Dinastički ponos u Teatru Farnese u Parmi

Laura Cleaver: Nepristojni kraljevi: prikazi vladara u djelima Geralda Velškog

Iva Brusić: Antonio Vinciguerra – ideološki začetnik grada Krka

Isabel Escandell Proust: Iluminirani kodeks Knjiga povlastica i privilegija Kraljevine Majorke; Portreti kralja očima njegovih podanika

Igor Fisković: Kako identificirati lik vladara na reljefu u Splitu iz 11. stoljeća

Gyorgy E. Szonyi: Koncepti i prikazi vlasti na engleskoj renesansnoj simboličnoj pozornici

Galit Noga-Banai: Između Rima i Jeruzalema – križ u centru Herrscherbild kompozicije

Dubravka Botica: Ikonografijasvetoga kralja Ladislava u Zagrebačkoj biskupiji u kasnom 17. i ranom 18. stoljeću: novo čitanje povijesti u kontekstu Srednje Europe

Dino Milinović: Pisanje povijesti, oblikovanje prikaza u kasnom Rimskom Carstvu

Devis Valenti: Ikonografija carske moći: Karlo Veliki kao Novi Konstantin

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13