ORGANIZATORI   |   SUDIONICI   |   PROGRAM   |   GALERIJA

Centar za ikonografske studije, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za povijest umjetnosti, Udruga za ikonološka istraživanja, Katoličko sveučilište Leuven

ZNANSTVENI ODBOR
Barbara Baert (Katoličko sveučilište Leuven)
Celia Chazelle (Sveučilište Rutgers)
Sanja Cvetnić (Sveučilište u Zagrebu)
Martin Germ (Sveučilište u Ljubljani)
Emanuel Hoško (Sveučilište u Rijeci)
Bianca Kuehnel (Sveučilište u Jeruzalemu)
Heinrich Pfeiffer (Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim)
Debra Strickland (Sveučilište u Glasgowu)
Marina Vicelja Matijašić (Sveučilište u Rijeci)

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Barbara Baert (Leuven)
Veronika Nela Gašpar (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Iva Brusić (Rijeka)
Monika Štitić (Rijeka)
Marina Vicelja Matijašić (Rijeka)

SKUP 2007   |   SKUP 2008   |   SKUP 2009   |   SKUP 2010   |   SKUP 2011   |   SKUP 2012   |
SKUP 2013   |   SKUP 2014   |   SKUP 2015   |   SKUP 2016   |   SKUP 2017   |   SKUP 2018   |   SKUP 2019   |   SKUP 2020