ORGANIZATORI    |    SUDIONICI    |    PROGRAM (.PDF)    |    GALERIJA

Centar za ikonografske studije, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za povijest umjetnosti, Udruga za ikonološka istraživanja, Katoličko sveučilište Leuven

ZNANSTVENI ODBOR
Barbara Baert (Katoličko sveučilište Leuven)
Celia Chazelle (Sveučilište Rutgers)
Sanja Cvetnić (Sveučilište u Zagrebu)
Martin Germ (Sveučilište u Ljubljani)
Emanuel Hoško (Sveučilište u Rijeci)
Bianca Kuehnel (Sveučilište u Jeruzalemu)
Heinrich Pfeiffer (Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim)
Debra Strickland (Sveučilište u Glasgowu)
Marina Vicelja Matijašić (Sveučilište u Rijeci)

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Barbara Baert (Leuven)
Veronika Nela Gašpar (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Iva Brusić (Rijeka)
Monika Štitić (Rijeka)
Marina Vicelja Matijašić (Rijeka)

 

SKUP 2007    |    SKUP 2008    |    SKUP 2009    |    SKUP 2010    |    SKUP 2011    |   SKUP 2012
SKUP 2013    |    SKUP 2014    |    SKUP 2015    |    SKUP 2016    |    SKUP 2017    |   SKUP 2018