NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Dino Milinović: Heroji ne plaču Fizička bol i „moralna tjeskoba“ u grčkoj i rimskoj umjetnosti

Emanuela Fogliadini: Pokolj nevine dječice – prikaz biblijske patnje na mozaicima u crkvi Hora

Jakov Đorđević: Užasi izopačene euharistije: osjećajući bol Pelopova raskomadanog tijela u kodeksu Panteleimon 6

Gili Shalom: Trostruko mučeništvo u crkvi Notre Dame u Mouzonu

Dmitriy Antonov: Sužnji u paklu u ikonografiji srednjovjekovne ruske umjetnosti: stavovi i geste

Nataša Golob: Job patnik: rasprava o ikonografiji kranjskog rukopisa Moralia iz Kranja (1410.)

Ivana Čapeta Rakić – Valentina Živković: Majčinska bol u prikazima čuda kao dio katoličke propagande u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

Milena Ulčar – Saša Brajović: Jedno tijelo, više trupova: prikazivanje izmučenog Kristova tijela u ranonovovjekovnoj Boki kotorskoj

Paolo Sanvito: Bol u prikazima emotivne prisnosti Lutgarde iz Tongerena i Katarine Sijenske s razapetim Kristom kao impuls inovativnoj ikonografiji

Giuseppe Capriotti: Bol antičkih bogova i heroja Uporaba podignutih ruku kao “formula patosa” na drvorezima Giovannia Antonia Rusconia za djelo Trasformationi Lodovica Dolcea

Claudia Cieri Via: “Una baruffa bellissima’’ Pokolj nevine dječice: antička tragedija u modernim vremenima

Yvonne Dohna Schlobitten: Guardini i Michelangelo: patnja u umjetnosti Suprotstavljene strane u umjetničkom stvaralaštvu

Sanja Cvetnić: Dubrovačka slika Pokajanje sv. Petra Cesarea Francanzana i ikonografija pokajanja u L’arte de’ cenni Giovannia Bonifaccia (1616)

Alessia Pannese: Skup dokaza: prikaz ranonovovjekovnog entuzijazma

Anuradha Gobin: Smrt u zasjedi: spolnost, plodnost i smijeh u sjeni izmučenih tijela

Pierre-Olivier Ouellet: Suzbijanje ili potiskivanje boli: strategije emulacije i pretvorbe koje koriste slike isusovačkih misionara u Novoj Francuskoj

Vladimir P. Goss: Iznad Morsea Peckhama Ljubav i bol u djelima Antoinea Watteaua

Francesco Leonelli: Constitutio Criminalis Theresiana i prikaz mučenja u njemačkom kaznenom zakonu tijekom Prosvjetiteljstva

Marta Equi Pierazzini: “Tema boli je posao kojim se bavim” Louise Bourgeois i ikonografija histerije – preuzimanje vidljivosti boli

Hans-Peter Söder: Bol je dobra Warburgova i Heideggerova ikonološka borba protiv tehnološke modernosti

Giulia Bordignon – Maria Bergamo: Ikonografije i formule patosa u Aby Warburgovom Mnemosyne Atlasu Analiza tabli 5, 6, 41, 41a, 53, 56 i 58

Dorota Kownacka-Rogulska: Iznad boli i ka duhovnom buđenju Doživljaj rata i svakodnevne životne traume Andrzeja Wróblewskog

Barbara Crostini: Prirodna patnja: Viola, Psellos i kršćanska ekologija boli

Janneke Schoene: Objektivizacija subjekta O prikazima umjetnika u boli

Karen von Veh: Bol mučeništva: sablasne žrtve Diane Victor

James Macdonald: Slijedeći Muku Crnoga Krista Tumačenje nasilne znanosti Aparthejda zabilježene u reinterpretaciji pasionskih događaja u ciklusu Raspeće iz 1976. Sokhaye Charlesa Nkosija

Marko Špikić: Didaktičke slike boli: uporaba i zlouporaba ruševina u Europi nakon 1945

Elisabeth Punzi: Umjetnost i mentalno zdravlje kao sastavni dio kulturnog nasljeđa i suvremene prakse

Rosanna Bianco: Il culto di Santa Caterina d’Alessandria tra silenzi, assenze ed omissioni

Davide Stimilli: Timely Fragments

Zrinka Blažević: Schiavoni: Artists, Nation, Ideology

Cássio Fernandes: Aby Warburg in Buenos Aires

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13