ORGANIZATORI    |    SUDIONICI    |    PROGRAM (.PDF)    |    GALERIJA

 

Organizatori:
Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
CEU Sveučilište u Budimpešti / Sveučilište Szeged, Mađarska

U suradnji s:
Studij teologije u Rijeci – Katolički bogoslovni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Ljubljani
Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim
Sveučilište u Trnavi

SKUP 2007    |    SKUP 2008    |    SKUP 2009    |    SKUP 2010    |    SKUP 2011    |   SKUP 2012
SKUP 2013    |    SKUP 2014    |    SKUP 2015    |    SKUP 2016    |    SKUP 2017    |   SKUP 2018