ORGANIZATORI   |   SUDIONICI   |   PROGRAM   |   GALERIJA

Organizatori:
Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
CEU Sveučilište u Budimpešti / Sveučilište Szeged, Mađarska

U suradnji s:
Studij teologije u Rijeci – Katolički bogoslovni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Ljubljani
Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim
Sveučilište u Trnavi

SKUP 2007   |   SKUP 2008   |   SKUP 2009   |   SKUP 2010   |   SKUP 2011   |   SKUP 2012   |
SKUP 2013   |   SKUP 2014   |   SKUP 2015   |   SKUP 2016   |   SKUP 2017   |   SKUP 2018   |   SKUP 2019   |   SKUP 2020