ORGANIZATORI   |   SUDIONICI   |   PROGRAM   |   GALERIJA

Hans-Peter Söder (Sveučilište u Munichu, Njemačka)

Giulia Bordignon (Iuav Sveučilište, Venecija, Italija) – Maria Bergamo (Archivio Procuratoria di San Marco, Italija)

Elizabeth Punzi (Sveučilište u Gothenburgu, Švedska)

Lisandra Costiner (École Polytechnique Fédérale, Lausanne, Švicarska)

Dino Milinović (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Gili Shalom  (Sveučilište u Tel-Avivu, Izrael)

Rubén Gregori (Sveučilište u Valènciji, Španjolska)

Saša Brajović, Milena Ulčar (Sveučilište u Beogradu, Srbija)

Emanuela Fogliadini (Theological University of Northern Italy, Italija)

François Boespflug (Sveučilište u Strasbourgu, Francuska)

Claudia Cieri Via (“Sapienza” Sveučilište u Rimu / Ssas – School of Advanced Studies, London, Engleska)

Yvonne Dohna Schlobitten (Gregorian Pontifical Universit Rome, Italija)

Ivana Čapeta Rakić (Sveučilište u Splitu, Hrvatska) – Valentina Živković (Institut balkanskih studija Sasa, Srbija)

Giuseppe Capriotti (Sveučilište u Macerati, Italija)

Elizabeth Priedl (Akademija likovnih umjetnosti, Beč, Austrija)

Anuradha Gobin (Sveučilište u Calgaryu, Kanada)

Smiljka Gabelić (Sveučilište u Beogradu, Srbija)

Jakov Đorđević (Sveučilište u Beogradu, Srbija)

Galina Tirnanić (Sveučilište Oakland, S.A.D.)

Zoraida Demori-Staničić (Sveučilište u Mostaru, BiH)

Dmitriy Antonov (Russian State University for The Humanities, Moskva, Rusija)

Donald Ostrowski (Sveučilište Harvard, S.A.D.)

Sanja Cvetnić (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Nataša Golob (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)

Pierre-Olivier Ouellet (Sveučilište u Quebecu, Montreal, Kanada)

Vladimir Goss (Sveučilište u Rijeci, Hrvatska)

Francesco Leonelli (Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Njemačka)

Janneke Schoene (Sveučilište Lund, Švedska)

Karen Von Veh (University of Johannesburg, Južnoafrička Republika)

James MacDonald (Sveučilište u Johannesburgu, Južnoafrička Republika)

Barbara Crostini (Sveučilište u Uppsali, Švedska)

Richard Gregor (Sveučilište u Trnavi, Slovačka)

Dorota Kownacka-Rogulska (Institute of Art of The Polish Academy of Sciences, Poljska)

Asta Vrečko (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)

Marko Špikić (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

SKUP 2007   |   SKUP 2008   |   SKUP 2009   |   SKUP 2010   |   SKUP 2011   |   SKUP 2012   |
SKUP 2013   |   SKUP 2014   |   SKUP 2015   |   SKUP 2016   |   SKUP 2017   |   SKUP 2018   |   SKUP 2019   |   SKUP 2020