ORGANIZATORI   |   SUDIONICI   |   PROGRAM   |   GALERIJA

Hans-Peter Söder (Sveučilište u Munichu, Njemačka)
Giulia Bordignon (Iuav Sveučilište, Venecija, Italija) – Maria Bergamo (Archivio Procuratoria di San Marco, Italija)
Elizabeth Punzi (Sveučilište u Gothenburgu, Švedska)
Lisandra Costiner (École Polytechnique Fédérale, Lausanne, Švicarska)
Dino Milinović (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)
Gili Shalom  (Sveučilište u Tel-Avivu, Izrael)
Rubén Gregori (Sveučilište u Valènciji, Španjolska)
Saša Brajović, Milena Ulčar (Sveučilište u Beogradu, Srbija)
Emanuela Fogliadini (Theological University of Northern Italy, Italija)
François Boespflug (Sveučilište u Strasbourgu, Francuska)
Claudia Cieri Via (“Sapienza” Sveučilište u Rimu / Ssas – School of Advanced Studies, London)
Yvonne Dohna Schlobitten (Gregorian Pontifical Universit Rome, Italija)
Ivana Čapeta Rakić (Sveučilište u Splitu, Croatia) – Valentina Živković (Institut balkanskih studija Sasa, Srbija)
Giuseppe Capriotti (Sveučilište u Macerati, Italija)
Elizabeth Priedl (Akademija likovnih umjetnosti, Beč, Austrija)
Anuradha Gobin (Sveučilište u Calgaryu, Kanada)
Smiljka Gabelić (Sveučilište u Beogradu, Srbija)
Jakov Đorđević (Sveučilište u Beogradu, Srbija)
Galina Tirnanić (Sveučilište Oakland, S.A.D.)
Zoraida Demori-Staničić (Sveučilište u Mostaru, BiH)
Dmitriy Antonov (Russian State University for The Humanities, Moskva, Rusija)
Donald Ostrowski (Sveučilište Harvard, S.A.D.)
Sanja Cvetnić (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)
Nataša Golob (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)
Pierre-Olivier Ouellet (Sveučilište u Quebecu, Montreal, Kanada)
Vladimir Goss (Sveučilište u Rijeci, Hrvatska)
Francesco Leonelli (Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Njemačka)
Janneke Schoene (Sveučilište Lund, Švedska)
Karen Von Veh (University of Johannesburg, South Africa)
James MacDonald (Sveučilište u Johannesburgu, Južnoafrička Republika)
Barbara Crostini (Sveučilište u Uppsali, Švedska)
Richard Gregor (Sveučilište u Trnavi, Slovačka)
Dorota Kownacka-Rogulska (Institute of Art of The Polish Academy of Sciences, Poljska)
Asta Vrečko (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)
Marko Špikić (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

SKUP 2007   |   SKUP 2008   |   SKUP 2009   |   SKUP 2010   |   SKUP 2011   |   SKUP 2012   |
SKUP 2013   |   SKUP 2014   |   SKUP 2015   |   SKUP 2016   |   SKUP 2017   |   SKUP 2018   |   SKUP 2019   |   SKUP 2020