Centar za ikonografske studije je osnovan u siječnju 2010. godine pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Odsjek za povijest umjetnosti je početkom 2007. godine u suradnji sa Studijem teologije u Rijeci, KBF u Zagrebu, pokrenuo inicijativu za organizaciju ikonografskih studija na Odsjeku, odnosno na Filozofskom fakultetu u Rijeci. U svibnju 2007. održan je prvi međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija koji je okupio eminentne stručnjake iz tog područja. Pokrenut je i časopis za ikonografske studije IKON, koji izlazi kao godišnjak u izdanju Filozofskog fakulteta.

Ikonografski studiji pretpostavljaju interdisciplinarni pristup u istraživanju i interpretaciji vizualnih umjetnosti.

Osnovne djelatnosti Centra su:

1) stvaranje znanstvenog tima za organizaciju i provođenje ikonografskih studija
2) organizacija godišnjeg međunarodnog znanstvenog skupa ikonografskih studija
3) izdavačka djelatnost:
a) izdavanje časopisa IKON – časopisa za ikonografske studije
b) izdavanje monografija, studija, elaborata, baza podataka i drugih publikacija
c) elektronska izdanja – baze-podataka
4) organizacija seminara i radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja
5) pokretanje projekata – domaćih i međunarodnih – s posebnim naglaskom na međunarodnoj suradnji i umrežavanju u međunarodne sustave
6) organizacija ljetnih škola, radionica i ostalih oblika cjeloživotnoga obrazovanja
7) uspostava platforme znanstvenika i istraživača u Hrvatskoj (promicanje ikonografskih studija u nacionalnom okviru) i povezivanje s inozemnim institucijama i pojedincima (predstavljanje hrvatskih znanstvenika i projekata u inozemstvu)
8) uključivanje mladih istraživača i studenata u rad Centra