NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Gaetano Curzi: Odjeci ikonoklazma i ikonofilije u rimskim zidnim slikama i mozaicima 8. i 9. stoljeća

Nicoletta Usai:  Zidne slike u crkvi sv. Juliána de los Prados u Oviedu. Analiza anikoničnog slikarstva u okviru umjetnosti Mediterana

Francesca Dell’Acqua:  Ikonofilija u Italiji između 680-880. Europski projekt i njegove metode

Stephanie Azzarello:  Ikonoklazam i anti-semitski prikazi u venecijanskoj liturgijskoj korskoj knjizi iz 15. stoljeća

Yoshie Kojima: Ikonoklazam i ikonofilija cistercitske umjetnosti. Skulptura u klaustrima samostana Fontfroide, Alcobaça i Chiaravalle della Colomba

Dmitriy Antonov:  Napadnute minijature: oštećeni likovi u ruskoj ikonografiji

Olga Chumicheva: Ikonoklazam i ikonofilija u kasno-srednjovjekovnoj Rusiji Stanje istraženosti i novi pristupi

Saša Brajović – Milena Ulčar:  Srebrni pokrovi, željezne rešetke i osjetilno iskustvo: istovremenost ikonoklastičke i ikonofilske prirode u ranonovovjekovnoj pobožnosti u Boki Kotorskoj

Alice Byrne:  Sv. Juraj – ikonoklazam, ikonofilija i svetac-zaštitnik Engleske (1534-1553)

Lidija Matošević: Ikonoklazam kao posljedica Reformacije

Tamara Quírico: Michelangelov Posljednji sud: umjetnost i religija između Reformacije i Protureformacije

Rachel Miller: Istraživanje Petera Paula Rubensa o podrijetlu idolopoklonstva i ikonoklazma u isusovačkoj crkvi u Antwerpenu

Yvonne Dohna Schlobitten: Može li estetika sadržavati smisao istinitosti? Suvremenost ikone, ikone u suvremenosti

Enrico Garlaschelli:Ikona u očito ikoničkome vremenu, ali ipak bliskom bizantskom ikonoklazmu

Nadežda Elezović: Sveto u modernom apstraktnom slikarstvu

Vladimir P. Goss: Minimalizam kao ikonofilija na primjeru Yvesa Kleina

Ana Šeparović: Poželjno i stigmatizirano: forma i sadržaj kao glavne kategorije u likovnoj kritici hrvatskog socrealizma

Richard Gregor: Prigodna ikonografija (ikonologija) ‘oltara’ Stana Filka

Cristian Nae: Preispitivanje iconclasha. Post-sekularizam, religija i politika u suvremenoj rumunjskoj umjetnosti

Dmitrii Doronin: ‘Meki ikonoklazam’ u pučkom pravoslavlju Povolških Finaca

Karen von Veh:  Ponovo o religiji: povratak ikonoklazma u Južnoj Africi nakon Apartheida

Arthur Valle:  Afro-brazilske religije, vizualna kultura i ikonoklazam

Ana Munk: Je li ISIS postao Hollywood? Vizualne strategije i prikazi razaranja u ISIS-ovim časopisima Dabiq i Rumiyah

Noa Yuval-Hacham: Strah od slika: ikonofobija i ikonoklazam među Židovima i Samarićanima u kasnoj antici

Dmitriy Antonov – Mikhail Maizuls: Ruina idolorum – ikonografija kršćanskog idoloklazma između Istoka i Zapada

Silvia Marin Barutcieff: Bez granica: ikonoklazam i ikonofilija u suvremenoj Rumunjskoj Moderna ikonografija sv. Kristofora

Svea Janzen: Uskrsnuće Lenjina?

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11  |   IKON 12   |   IKON 13