NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Claudia Cieri Via Aby Warburg i nasljedovanje antike: morfologija i povijest

Han Lamers Nasljedovanje antike povijesna lutanja

Katia Mazzucco Nachlebende, Nachleben – Načini nasljedovanja antike u (nekim) slikama i tekstovima u Warburgovoj Biblioteci

Rebeka Vidrih Od retorike ka umjetnosti – Albertijevo teoretiziranje o vizualnim umjetnostima i njegova politička utemeljenost

Doron Bauer Reupotreba rimskih sarkofaga i pojava romaničke skulpture u sjevernoj Španjolskoj

Romana Rupiewicz Kretanje nebeskih tijela u srednjovjekovnoj ikonografiji: kršćansko preuzimanje antičke kozmologije

Fabio Tononi  Andrea Mantegna i ikonografija žalujućih: Warburgove “formule patosa” i teorija estetskog suda

Barbara Baert Studije o zagrobnom životu i Ocassio grisaille u Mantovi (Mantegnina škola, 1495. -1510.)

Mauro Salis Kad je Amfitrita prešla Tirensko more? Neka zapažanja o pojavi grisaillea, mita i klasične renesanse na periferiji Krune Aragonije

Stephanie Heremans Načini gledanja Warburgovih Sassettija

Simona Drăgan Antički prežici, iznimna značenja: ikonografski odjeci Danteove Ifigenije u ranorenesansnoj umjetnosti Siene

Thodoris Koutsogiannis Pojava antičkih grčkih motiva u renesansnoj umjetnosti Njemačke posredstvom Italije: crteži Cirijaka Ankonskog i njihova iskrivljena percepcija

Giacomo Montanari Od Cirijaka do Sandra: prijenos kulturalnih i figurativnih modela antičke Grčke s Pizzecollijevih putovanja na Botticellijeve slike

Alessandra Galizzi Kroegel Od ratnog heroja do roba ljubavi: o prikazima Ahileja sa Skirosa u renesansi

Giuseppe Capriottii – Francesca Casamassima Hermafrodit i Ifija: tekst i slike iz dva Ovidijeva mita koji vizualiziraju interseksualnost u ranom modernom dobu

Lasse Hodne Nasljedovanje Grčke u talijanskoj renesansi: Warburgova „ničeovska“ kritika Winckelmanna

Laura Stagno Teme iz rimske povijesti u Prinčevskoj palači Andrea Dorie

Filipa Araújo „Ljubav je vatra koja gori nevidljiva“ Antički grčki erotski prikazi u Alciatovoj Emblemati i u pjesmama Camõesa

Jasenka Gudelj Resemiotizacija istočnojadranskih starina: uporaba i zlouporaba antičke prošlosti

Antun Baće – Maja Zeman  Antičko božanstvo vodâ u dubrovačkim ljetnikovcima i palačama ranog modernog doba

Agnieszka Skrodzka Antička nadahnuća u ideološkim programima umjetničkih djela pod pokroviteljstvom kralja Stanislava Augusta (1764.-1795.)

Ylva Haidenthaller Preuzimanje i prilagodba antike: uporaba antičkih toposa na medaljama ranog modernog doba

Irena Kraševac Antičke teme kao ikonografski motiv historicističkog alegorijskog slikarstva – Primjer dekorativnih slikarskih kompozicija Gustava Klimta u riječkom kazalištu i Ivana Tišova u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Palma Karković-Takalić  „Morski“ Parnas i ikonografski program glavnog (zapadnog) pročelja HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

Claudio Zambianchi Izgubljeno i nađeno: arheološki ostaci i suvremena umjetnosti

Rita Ladogana – Ciro Parodo – Marco Giuman “Nepogrešivi znak sudbine” – Osvrti na ikonografiju mita o utemeljenju Rima u umjetnosti fašističkoga razdoblja

Roberta Minnucci Hrpe dronjaka i dvostruka zapažanja Tumačenje klasične Venere u umjetnosti Arte Povera

Anthi-Danaé Spathoni Idilično, pastoralno i apstraktno: Cy Twomblyjeva zamišljena Arkadija

Karen von Veh Klasična mitologija kao satira – Realnosti ‘’nove’’ Južne Afrike u ciklusu Rođenje nacije Diane Victor

Jarosław Janowski Postojanje i prolaznost: antička ideja broja u konceptualnoj umjetnosti

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13