UP stručno usavršavanje
Looking, Understanding and Presenting

Grundtvig baza stručnih usavršavanja: HR-2013-1005-003

Trajanje:
Program traje 7 dana.

Lokacija:
Stručno usavršavanje odvija se u centru Rijeke i bližoj okolici, uz posjet pojedinim lokacijama na terenu.

Sadržaj:
Program stručnog usavršavanja sastoji se od predavanja, vježbi, radionica, terenske nastave, praktičnog znanja, rasprava te razmjenjivanja ideja kako bi sudionici maksimalno napredovali. Kako bismo potaknuli sudjelovanje i raspravu, te time pridonijeli razumijevanju, metodološki pristup izrazito je interaktivan i oslanja se na potencijale i prethodna iskustva sudionika. Sadržaj programa i pristup predavača nudi polaznicima pregršt informacija. Stručno usavršavanje osmišljeno je kako bi djelovalo poticajno na polaznike te ciljano poboljšalo njihove prezentacijske vještine i čitanje skrivenih simbola urbanog okoliša, kao i umjetničkih djela uopće. Stručno usavršavanje vode renomirani stručnjaci – sveučilišni profesori, psiholog te stručnjaci u navedenim područjima.
Svaki dan podijeljen je na dva dijela – jutarnju i popodnevnu sesiju. Usto, svaki je dan posvećen određenoj temi ili području.
Sesije se sastoje od predavanja u učionicama, radionica i diskusija, a obuhvaćaju teorijska znanja, praktična rješenja i primjere kako gledati, razumijeti i prezentirati.
Nakon predavanja slijede radionice i aktivnosti koje uključuju praktično primjenjivanje naučenog pri čemu će sudionici imati prilike upotrijebiti tek stečeno znanje, uz opsežno i cjelovito razumijevanje i sposobnost korištenja naučenih metoda.

Cilj nam je:
1. pružiti nove ideje i tehnike koje pomažu unaprijediti prezentacijske vještine zasnovane na vizualnoj umjetnosti
2. uključiti nove metode podučavanja i savjetovanja
3. poučavati o tome kako gledati, analizirati i opisivati umjetnička djela
4. upoznati polaznike s vizualnom kulturom i njezinom prezentacijom u kontekstu lokalne i regionalne kulturne baštine
5. ukazati na nove metode nošenja s tremom i prilagođavanja različitim ciljanim skupinama u različitim okruženjima učenja i poučavanja
6. predstaviti praktičnu upotrebu e-learning metoda (tj. korištenje internetskog materijala i informacija)
7. primijeniti metodologiju cjeloživotnog učenja
8. poticati suradnju i timski rad
9. inspirirati sudionike na korištenje različitih metoda učenja i pristupa u učionicama

Po završetku usavršavanja sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju koja uključuje opis sadržaja usavršavanja i broj sati.
1. termin: 07/07/2013 – 13/07/2013