ORGANIZATORI   |   SUDIONICI   |   PROGRAM   |   GALERIJA

Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda – Franjevački samostan na Trsatu

ZNANSTVENI ODBOR
Celia Chazelle (Sveučilište Rutgers)
Sanja Cvetnić (Sveučilište u Zagrebu)
Martin Germ (Sveučilište u Ljubljani)
Emanuel Hoško (Sveučilište u Rijeci)
Bianca Kuehnel (Sveučilište u Jeruzalemu)
Heinrich Pfeiffer (Papinsko Sveučilište Gregoriana, Rim)
Debra Strickland (Sveučilište u Glasgowu)
Marina Vicelja Matijašić (Sveučilište u Rijeci)

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Iva Brusić (Rijeka)
Sanja Cvetnić (Zagreb)
Veronika Nela Gašpar (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Emanuel Hoško (Rijeka)
Barbara Španjol Pandelo (Rijeka)
Monika Štitić (Rijeka)
Marina Vicelja Matijašić (Rijeka)

SKUP 2007   |   SKUP 2008   |   SKUP 2009   |   SKUP 2010   |   SKUP 2011   |   SKUP 2012   |
SKUP 2013   |   SKUP 2014   |   SKUP 2015   |   SKUP 2016   |   SKUP 2017   |   SKUP 2018   |   SKUP 2019   |   SKUP 2020