NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Amy Singleton Adams: Učiti gledati: značenje nevidljive ikone u Idiotu Dostojevskog

Valentina Živković: Iskustvo na samrtnoj postelji – ikone kao mentalne slike. Pripreme za “dobru smrt” u kasnosrednjovjekovnom Kotoru

Deborah Walberg: Tradicija i propaganda venecijanske ikone Madonna della Pace

Karen von Veh: Suvremeni ikonoklazam u Južnoj Africi – Transgresivni prikazi Bogorodice i Krista kao odgovor na društvenu politiku

Rebeka Vidrih: Ikonizacija na djelu. Maljevičev Crni kvadrat – moderna ikona u Galeriji Tate Modern

Maria Vassilaki: Slikanje ikona na venecijanskoj Kreti u vrijeme Sabora u Ferrari i Firenci (1438.-1439.)

Elena Ene D-Vasilescu: Razvoj europskog slikarstva ikona u 20. stoljeću

Isolde Thyrêt: Ikona kao medij u oblikovanju slike sveca – najranije ikone Sv. Nila Stolbenskog

Laura Stagno: Implementacija bizantskih ikona u post-tridentski i barokni sjaj – Recepcija i štovanje istočnih kultnih slika u Republici Genovi od 16. do 18. stoljeća

Ana Šeparović: Ikone i hrvatsko slikarstvo ranog 20. stoljeća

Donald Ostrowski: Posljednja večera iz Litsevoi letopisnyi svod (Ilustrirane ljetopisne kronike)

Ding Ning: Ponovno čitanje Li Gonglinove Slike ladanja (shan-zhuang tu) u Villi I Tatti

Maria Lidova: Carica, Djevica, Ecclesia – Ikona iz crkve Santa Maria in Trastevere u kontekstu ranobizantske umjetnosti

Alexei Lidov: Ikoničnost kao prostorni koncept – Nova vizija ikone u suvremenoj teoriji umjetnosti

Sotiria Kordi: Tjelesno iskustvo nematerijalnog – Posredništvo i ritam u monumentalnom slikarstvu Paleologa

Hieromonk Silouan Justiniano: Degradirana ikoničnost ikone – Materijalnost ikone i mehanička reprodukcija

Ashley Elizabeth Jones: Ikone moći – kasnoantički carski portret kao lik i talisman

Lasse Hodne: Aeiparthenos – Metafore i simboli djevičanstva u talijanskim, nizozemskim i bizantskim prikazima Navještenja oko 1400.

Branka Gugolj — Danijela Tešić-Radovanović: Ikone oltarne pregrade iz manastira Žiče

Olga Gratziou: Od neba do zemlje – percepcije realnosti u slikarstvu ikona

Charlotte Gill: “Izravna percepcija života” – kako je ruska avangarda iskoristila tradiciju ikona za oblikovanje snažne moderne estetike

Michael S. Flier: Krštenje Kristovo u moskovijskoj ikonografiji – tradicija i inovacija

Snežana Filipova: Primjeri ikona nastali pod zapadnim ikonografskim utjecajima u makedonskoj umjetnosti – Ikona Bogorodice s Djetetom (inv. br. 81) iz Galerije ikona u Ohridu

Jelena Erdeljan – Branka Vranešević: Eikōn and magija – Solomonov čvor na podnim mozaicima u Heraklei Lynkestis

Davor Džalto: Ikone – između slika i riječi. Načini prezentacije ili načini bivanja?

Yvonne Dohna Schlobitten: Forma slike i liturgijska izobrazba

Zoraida Demori Staničić: Čudotvorne ikone u Dalmaciji

Gaetano Curzi: Dva triklinija pape Lava III kao primjeri “ikona moći”

Claudia Cieri Via: Nevidljivo u vidljivome – Navještenje Antonella da Messine od narativa do ikone

Emma Chookaszian: Prikaz Bogorodice zaštitnice u armenskoj umjetnosti 13. stoljeća u usporedbi sa zapadnim ikonama – Izvori ove ikonografije

Svetlana V. Cheloukhina: Arkhyzški Spasitelj – ikona na stijeni u Nizhnii Arkhyzu (Karačajevo-Čerkezija, Rusija)

Maria Cristina Carile: Carske ikone u kasnoj antici i Bizantu – ikonička slika vladara između prikaza i prisutnosti

Giuseppe Capriotti: Određivanje granica legitimnog kulta – povijest jedne jadranske ikone

Dmitriy Antonov: Kosa u zraku – demoni i grješnici u staroruskoj ikonografiji

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13