Za prijavu na LUP stručno usavršavanje, molimo Vas da pošaljete kontakt podatke Maji Brajković na e-mail adresu cis@ffri.hr.