NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Alessandro Tomei: Slike s prikazima Apokalipse iz Stuttgarta i druge anžuvinske vizije

Ana Munk: Vizija blaženstva u Santa Maria Novelli -licem u lice s Bogom u samostanskoj i dominikanskoj teologiji i umjetnosti

Barbara Baert: “Rod”, vizije i osjeti: novi doprinos o tabernaklu Beata Chiarita u muzeju J. Paul Getty

Branislav Cvetković: Vizija Nebeskoga Grada u narteksu manastira Jošanice

Davide Longhi: Kozmički križ kao teofanija Logosa: prvi sloj apsidalnog mozaika u crkvi Svetog Apolinara u Classeu i jeruzalemska Staurofanija iz 351. godine

Dominic E. Delarue: Viri Dei – vizije, prikazi i čuda u kasnosrednjovjekovnim ciklusima slika svetih Justa, Antuna i Benedikta

Gaetano Curzi: Višestruke vizije u crkvi Santa Maria del Casale u Brindisiju: umjetnost, politika i kult u kneževini Taranto

Giedrė Mickūnaitė: Maniera Graeca na europskom katoličkom Istoku: prikaz, mašta i tradicija. Primjer župne crkve u Trakai u Litvi

Giuseppe Capriotti: Vizije, mentalne slike, stvarne slike – mistično iskustvo i pokroviteljstvo sestre Battiste da Varano

Ivan Gerat: Vizije i slika crkvenih dostojanstvenika u razdoblju prije reformacije

Ivana Čapeta Rakić: Viđenje dominikanskog redovnika Lorenza dalla Grotteria i odjeci ikonografije Čuda u Sorianu u Dalmaciji

Janet Robson: Bonaventurine „vizije križa“ u ciklusu Svetog Franje u Assisiju

Karen McCluskey: Čudesne vizije – apparitio u Vitama srednjovjekovnih venecijanskih svetaca i blaženika

Lado Mirianashvili: Netradicionalna ikonografija Abrahamova gostoprimstva iz refektorija samostana Udabno u kompleksu Davit-Gareji u Gruziji

Lasse Hodne: Svevidnost i sveprisutnost: riječ i vizija prema Nikoli Kuzanskom i Janu van Eycku

Ludovico V. Geymonat: Crtež iz trinaestoga stoljeća – skica za slikarski program Apokalipse

Marianne Sághy: Mađari u paklu – vizije Laurentiusa de Tara

Meliha Teparić: Islamska kaligrafija i vizije

Michelle P. Brown: Vizije i eremitske vokacije u “pustinjama” Sjevera – ikonografija Otočne hagiografije

Rostislava Todorova: Vizualiziranje božanskog: mandorla kao vizija Boga u bizantskoj ikonografiji

Sarah Timme: Pogled svećenice: skandinavska proročanstva u umjetnosti 18. i 19. stoljeća

Valentina Živković: Vizije Blažene Ozane iz Kotora

Veronika Nela Gašpar: Marijanska ukazanja u naše doba: značenje i kriteriji za prosudbu u teologiji

Yvonne zu Dohna: Estetika duhovnosti – utjecaj Ignacija i Luthera na Caravaggiov i Rembrandtov prikaz Svetog Mateja i anđela

Zora Žbontar: Vizije u snovima u doba antike i srednjega vijeka

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13