NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Yoni Ascher: Bruegelov orač i pad povjesničarā umjetnosti

Péter Bokody: Nakon paradigme – ikonografija i Giotto

Claudia Cieri Via: O novoj ikonologiji: geologija slika na primjeru Mantegninih djela

Elisa Coletta: Od prikaza do slike – prikaz unutar slike. Analiza dvaju smjerova istraživanja u ikonologiji prema Hubertu Damischu

Yvonne zu Dohna: Mističnost uzvišenoga: doživljaj spasenja u Michelangelovu Posljednjem sudu

Frédérique Dubard de Gaillarbois: Porcija ranjava vlastito bedro (1664.) Elisabette Sirani:dio nijeme elokvencije ili metaslika?

Martin Germ: Saltus Mortis u Valvasorovu Theatrum Mortis Humanae Tripartitum:kopija Holbeinova Plesa Smrti?

Michael Ann Holly: Ikonologija i fenomenološka imaginacija

Colum P. Hourihane: Ikonografija na raskrižju: revidiranje

Alexei Lidov: Zastor Hrama kao prostorna ikona. Otkrivanje slike – paradigma srednjovjekovne ikonografije i hijerotopije

Aleksandar Mijatović: Čovjek presječen napola: virtualno i nadrealno u Bergsonovom i Bretonovom pojmu slike

W. J. T. Mitchell: Četiri temeljna koncepta znanosti o slici

Christine Moisan-Jabłońska: Indirektna komparativna metoda: pokušaj pronalaska veze između Scile ikonografije i Haribde povijesti religijskoga mentaliteta

Andrei Pop: Ikonologija i logika vjerovanja: primjer Anselmove kapele u Canterburyju

Ivana Prijatelj Pavičić: Istina i zablude o recepciji antike u 15. stoljeću u trogirskome humanizmu

Alessandro Rossi: Mediji i metodološko gniježđenje: dvije teorijske slike Lorenza Lotta

Romana Rupiewicz: Između slike i riječi: primjena interpretacijskih metoda na prikazu Iudicium Sanguinarium Iudaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi

Tony Seaton: Didron i sluškinje ikonografije u Velikoj Britaniji devetnaestog stoljeća

Emma Sidgwick: Blistavi ostaci: kasnoantički motiv strigila i plodonosni Dunamis/Energeia

Laura Stagno: Položaj umjetnosti kroz prizmu vanitasa: primjeri iz genovskoga slikarstva

György E. Szönyi: Medijalnost kulture – Teorije kulturalne reprezentacije

Rebeka Vidrih: Pogrešna poimanja i interpretacije povijesti umjetnosti Abyja Warburga

Isabella Woldt: Operativna načela serije slika -Warburgova teorija funkcije pamćenja slika i Slike renesansnih svečanosti

Giuseppe Capriotti – Valentina Živković: Jaz između teksta, slike i rituala kao ikonološki problem – dva primjera s jadranske obale

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13