NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Claduai Cieri Via Razotkrivanje Drugog: umjetnost, slike i kulture

Debra Strickland Drugi na Herefordskoj karti svijeta

Iris Grötecke Vidljivost pogana: transformacija i širenje jednog podcijenjenog antičkog motiva u srednjovjekovnoj umjetnosti sjeverne Europe

Ivana Čapeta Rakić – Giuseppe Capriotti Izabrani primjeri prikaza Židova u Istri u 15. stoljeću unutar ikonografije židovsko-kršćanskog spora

Nataša Kavčić Drugost u ilustracijama srednjovjekovnih dokumenata

Jakov Đorđević Prikazi seksualnog Drugog u kasnosrednjovjekovnim manastirima Istočne Crkve

Dmitriy Antonov Demoniziranje agresora: ruske ikone Bitke između Novgorodaca i Suzdaljaca

Sergei Zotov Poganska Drugost u kršćanskoj Crkvi: ikonografija antičkih filozofa i mislilaca u Rusiji i na Balkanu

Nicolas Kwiatkowski Mučeništvo i vizualizacija Drugosti u Europi od 1450. do 1650.

Luis F. Bernabé-Pons Vizualni prikazi Islama i proroka Muhameda

Francesco Sorce Muhamed u Rimu i križarski ratovi na trgu Fasada Polidora iz Caravaggia i Maturina iz Firenze na Piazzi Capranici u Rimu

Maria Ricci Izopćiti ili preobratiti? Prikaz muslimanskog roba u ikonografiji Vizije Sv Ivana de Mathe u Rimu

Laura Stagno – Valentina Borniotto Anakronizam na djelu: zlikovci i neprijatelji prikazani kao Turci u ranonovovjekovnoj religijskoj umjetnosti Genove i Ligurije

Marta Battisti „Tko je od Boga, riječi Božje sluša” (Ivan 8:47) Drugi i gluhi na freskama Filippa Lippia i Gualtiera Padovana

Valerija Macan Lukavečki Religijska Drugost u minijaturama Julija Klovića

Javier Cuevas del Barrio Iberija – ikonosfera religijske Drugosti Maur sodomist u španjolskome slikarstvu 16. stoljeća

Borja Franco Llopis Ustanak u Alpujarrasu, Vergilije i Pad Giganata Petrusa Firensa: naslovnica za Historia de las Guerras Civiles de Granada

Mauro Salis Na način Augustinaca: religijska Drugost kroz prikaze augustinske pobožnosti na Sardiniji u 16. i 17. stoljeću

Olaya Sanfuentes Echeverría Drugost pod nogama: neprijatelji zapadne kršćanske kulture poraženi od Svetog Jakova Apostola

Özlem Yıldız Mudri neprijatelj: osmanski prikaz poljskog zapovjednika Stanisława Żółkiewskog iz sedamnaestog stoljeća

Rita Ladogana Politička moć i religijska Drugost u vrijeme fašizma: Rasprava o vezi između judaizma, moderne umjetnosti
i nacističke ikonografije protiv tzv. Degenerativne umjetnosti

Marilena Pateraki Upravljanje spomenicima, ikonografija krajolika i muslimanski Drugi u međuratnoj Grčkoj

Veronika Nela Gašpar – Davor Šimunec Od religijske Drugosti k univerzalnom bratstvu

Maria Bergamo Između apofatičkog i epifanijskog: nekoliko misli o ikonografu i umjetniku, od kretskih madonera do ruskih mistika

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13   |   IKON 14   |   IKON 15