ORGANIZATORI   |   SUDIONICI   |   PROGRAM   |   GALERIJA

Organizatori:
Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Sveučilište u Zagrebu

u suradnji s:
Studij teologije u Rijeci – Katolički bogoslovni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Ljubljani (Slovenija)
Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim (Italija)
Sveučilište Sapienza, Rim (Italija)
Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu (Izrael)

SKUP 2007   |   SKUP 2008   |   SKUP 2009   |   SKUP 2010   |   SKUP 2011   |   SKUP 2012   |
SKUP 2013   |   SKUP 2014   |   SKUP 2015   |   SKUP 2016   |   SKUP 2017   |   SKUP 2018   |   SKUP 2019   |   SKUP 2020