ORGANIZATORI    |    SUDIONICI    |    PROGRAM (.PDF)    |    GALERIJA

 

Organizatori:
Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Sveučilište u Zagrebu

u suradnji s:
Studij teologije u Rijeci – Katolički bogoslovni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Ljubljani (Slovenija)
Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim (Italija)
Sveučilište Sapienza, Rim (Italija)
Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu (Izrael)

 

SKUP 2007    |    SKUP 2008    |    SKUP 2009    |    SKUP 2010    |    SKUP 2011    |   SKUP 2012
SKUP 2013    |    SKUP 2014    |    SKUP 2015    |    SKUP 2016    |    SKUP 2017    |   SKUP 2018