ORGANIZATORI    |    SUDIONICI    |    PROGRAM (.PDF)    |    GALERIJA

Organizatori 
Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta Sveučilište u Rijeci
Studij teologije u Rijeci – Katolički bogoslovni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

u suradnji s:
Sveučilište u Tesaliji (Grčka)
Sveučilište u Ljubljani (Slovenija)
Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim (Italija)
Sveučilište u Splitu (Hrvatska)

SKUP 2007    |    SKUP 2008    |    SKUP 2009    |    SKUP 2010    |    SKUP 2011    |   SKUP 2012
SKUP 2013    |    SKUP 2014    |    SKUP 2015    |    SKUP 2016    |    SKUP 2017    |   SKUP 2018