NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Nakladnik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Za nakladnika
Predrag Šustar

Urednica
Marina Vicelja Matijašić

Pomoćnice urednice
Iva Brusić
Monika Štitić

Urednički odbor i znanstveni savjet časopisa
Celia Chazelle (New Jersey)
Sanja Cvetnić (Zagreb)
Veronika Nela Gašpar (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Emanuel Hoško (Rijeka)
Bianca Kuehnel (Jerusalem)
Heinrich Pfeiffer (Roma)
Debra Strickland (Glasgow)

Jezična savjetnica
Mirjana Crnić

Naslovnica
Igor Gržetić

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Aleksandar–Saša Milaković

Prijelom i završna priprema za tisak
Lorena Zenko, Makol marketing Rijeka

Tisak
Tipograf d.o.o., Zagreb

Naklada
300 primjeraka

Adresa uredništva
Trg I. Klobučarića 1, 51000 Rijeka

Distribucija
Brepols Publishers,
Begijnhof 67, B-2300 Turnhout,
Belgiumperiodicals@brepols.net

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13