ČETRNAESTI MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP IKONOGRAFSKIH STUDIJA 2020