Novi IKON

Objavljen je četvrti broj IKON-a.
Sadržaj i sažetke radova možete pogledati ovdje.