Održan 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (24.-26.11.2016.), MSU Zagreb

Ikonografija i ikonologija u hrvatskoj povijesti umjetnosti i humanistici

Ikonologija je u proteklih stotinu godina, od pionirskih radova Abya Warburga do punog zamaha u djelu Erwina Panofskog, postala nezaobilazna metoda u povijesti umjetnosti. Ipak, je li pojam “metode” unutar povijesti umjetnosti preuzak za svu širinu pristupa koju nameće “znanost o slici” i u kojoj je mjeri ikonologija kompatibilna s drugim metodama, poglavito s formalnom analizom likovnoga djela? Organizacijom panela želi se potaknuti rasprava o povijesnoumjetničkim metodološkim praksama s posebnim osvrtom na ikonografiju/ikonologiju u okviru suvremenih istraživanja i velikih promjena unutar humanističkih disciplina. Ponajprije nas zanima stanje u hrvatskoj povijesti umjetnosti, odnosno, način definiranja i razumijevanja ovih metoda u okviru znanstvenoga rada i visokoškolskoga obrazovanja te rezultati novijih istraživanja i publikacije na ovome području.

 

Teme: 

Stotinu godina nakon Warburga: istine i zablude

Od ideje do slike: Erwin Panofsky i dosezi ikonologije

Nove perspektive ili kraj povijesti umjetnosti?

Odnos riječi i slike – postoje li granice?

Problem deskripcije likovnih djela kroz povijest: kako tumačiti “slike”?

 

Sudjeluju: Josip Belamarić, Sanja Cvetnić, Dino Milinović, Milan Pelc, Marina Vicelja Matijašić

20161125_172032