Održan Treći međunarodni skup doktoranada i post-doktoranada „Migracije u vizualnoj kulturi“

U Beogradu se od 07. do 10. rujna 2016. održao Treći međunarodni, znanstveni, interdisciplinarni skup doktoranada i post-doktoranada na temu „Migracije u vizualnoj kulturi“ posvećen vizualnosti u kontekstu migracija ljudi, ideja, umjetničkih proizvoda i simbola, s posebnim osvrtom na postkolonijalnu i teoriju translacije kultura. Na skupu su održana 24 izlaganja sudionika iz devet europskih zemalja. Zanimljiva predavanja, poticajne rasprave te izvrsna organizacija zaključili su treći susret i najavili sljedeći u Tbilisiju.

Organizatori su skupa filozofski fakulteti iz Ljubljane, Rijeke, Splita i Beograda, a domaćin je bio Odelenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Sve informacije o ovom i prošlim skupovima nalaze se na http://phdconference2014.wixsite.com/dmr-ljubljana

final-photo_0898