PETNAESTI MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP IKONOGRAFSKIH STUDIJA 2021